Internet al dia gen-mar 23-24

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 10 de gener de 2024 de 11:00 a 12:30

Quan

Comença el: dimecres 10.01.2024 de 11:00 a 12:30
Acaba: dijous 21.03.2024 de 11:00 a 12:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Proporcionar als participants els coneixements i habilitats necessàries per utilitzar de manera efectiva Internet en el seu dia a dia. A través d'aquest curs, els participants aprendran a aprofitar les eines i recursos disponibles en línia per millorar la seva productivitat, comunicació, accés a la informació i participació en la societat digital.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs es desenvoluparà mitjançant una combinació de sessions teòriques i pràctiques, fomentant la participació activa dels participants. Es farà servir una metodologia interactiva, que inclourà presentacions, debats, exercicis pràctics i estudis de cas. Els participants tindran accés a recursos en línia, materials de suport i exercicis pràctics per aprofundir en els conceptes i les habilitats impartides durant el curs. Es fomentarà l'aprenentatge col·laboratiu, amb activitats en grup que permetran als participants compartir coneixements i experiències, i aprendre els uns dels altres. S'establiran sessions de seguiment per resoldre dubtes i proporcionar assistència personalitzada als participants. Al final del curs, es realitzarà una avaluació per comprovar l'assoliment dels objectius del curs i es lliurarà un certificat d'assistència o d'aprofitament als participants, segons correspongui.