J2-Càpsula d’Inserció Laboral.

Pestanyes primàries

Dia: dijous 14 de gener de 2021 de 19:00 a 20:30

Quan

Comença el: dijous 14.01.2021 de 19:00 a 20:30
Acaba: dijous 25.03.2021 de 19:00 a 20:30

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Capsules TIC de curta durada per a la inserció laboral: -Dotar dels recursos TIC a persones usuàries per a que siguin autònomes en utilització de les eines bàsiques pel seu procés de recerca de feina.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia es similar a la de qualsevol altre activitat d’aprenentatge, però amb la finalitat especifica i l’orientació de continguts per tal de donar autonomia en el procés de recerca/millora de feina: - Correu electrònic i navegació per Internet bàsica. - Edició de Currículum i/o carta de presentació, exportar document PDF - Introducció als principals portals cercadors de feina: Feina Activa, Infojobs... Es pretén amb aquest nou taller donar cabuda a persones usuàries que necessiten recolzament TIC de forma concentrada i rapida,es vol donar sortida a l’estancament de les persones amb un dèficit formatiu que els impedeix avançar en el seu procés de recerca de feina. La necessitat d’aquest taller es va detectar en anteriors quadrimestres, on aquest perfil d’usuari concret no acabava d’encaixar en cap grup o taller ja existent, on la derivació a l’atenció individual quedava curta, (massa contingut formatiu per una sessió individual) i la derivació a d’altres grups d’aprenentatge quedaven llargs (amb formacions mes generals, de socialització i ritmes mes lents)