Ja Camines

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 27 de setembre de 2022 de 10:45 a 12:00

Quan

Comença el: dimarts 27.09.2022 de 10:45 a 12:00
Acaba: dijous 15.12.2022 de 10:45 a 12:00

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

• Adquirir el domini de l’ús i de la funció dels programes ofimàtics • Dominar la utilització dels elements genèrics del diferent programari : menús , finestres , botons ... • Accedir , buscar i recuperar informació utilitzant diferents formats

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El dinamitzador donarà classes presencials a on l'alumnat escoltarà i practicarà els coneixements assolits per mitjà d'exercicis que es faran a la mateixa aula Aprendre la utilització bàsica dels programes ofimàtics: processador de text, full de càlcul, presentacions. sessions de processador de text: caràcter, format, taules... amb classes teòriques i practiques. sessions de càlcul amb classes teòriques i practiques. sessions de presentacions amb classes teòriques i practiques.