Ja Camines

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 15 de abril de 2024 de 10:45 a 11:45

Quan

Comença el: dilluns 15.04.2024 de 10:45 a 11:45
Acaba: dimecres 19.06.2024 de 10:45 a 11:45

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

• Adquirir el domini de l’ús i de la funció dels programes ofimàtics • Dominar la utilització dels elements genèrics del diferent programari : menús , finestres , botons ... • Accedir , buscar i recuperar informació utilitzant diferents formats

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El dinamitzador donarà classes presencials a on l'alumnat escoltarà i practicarà els coneixements assolits per mitjà d'exercicis que es faran a la mateixa aula Aprendre la utilització bàsica dels programes ofimàtics: processador de text, full de càlcul, presentacions. 10 sessions de Writer: caràcter, format, taules... amb classes teòriques i practiques. 6 sessions de calc amb classes teòriques i practiques. 8 sessions de Impress amb classes teòriques i practiques.