Ja Camines writer

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 18 de gener de 2021 de 10:30 a 12:00

Quan

Comença el: dilluns 18.01.2021 de 10:30 a 12:00
Acaba: dilluns 22.03.2021 de 10:30 a 12:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

• Adquirir el domini de l’ús i de la funció dels programes ofimàtics • Dominar la utilització dels elements genèrics del diferent programari : menús , finestres , botons ... • Accedir , buscar i recuperar informació utilitzant diferents formats

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El dinamitzador donarà classes online on l'alumnat escoltarà la part teòrica i després practicarà els coneixements assolits per mitjà d'exercicis que seran enviats via mail Aprendre la utilització bàsica dels programa ofimàtic processador de text, sessions de Writer: caràcter, format, taules... amb classes teòriques i practiques.