JOVES UEC

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 09 de abril de 2024 de 11:30 a 13:30

Quan

Comença el: dimarts 09.04.2024 de 11:30 a 13:30
Acaba: dimarts 18.06.2024 de 11:30 a 13:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- TROBAR UNA ALTRA VEGADA EL GUST A L'ESTUDI, RECUPERAR CONFIANÇA I ESTIMULAR-LOS PERQUÈ ES TORNIN A INTERESSAR PER ADQUIRIR CONEIXEMENTS EN AQUEST CAS TOT EL QUE ENVOLTA AL MÓN DE LES NOVES TECNOLOGIES.- MILLORAR ELS CONCEPTES D'AUTOESTIMA I SEGURETAT PERSONAL A TRAVÉS DEL CONTACTE AMB EL MÓN DE LES TIC'S. - FACILITAR-LOS INFORMACIÓ SOBRE L'ASSETJAMENT ENTRE IGUALS, SOBRE ELS RISCOS QUE SUPOSEN LES NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC)

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), són programes que tenen per finalitat l'atenció educativa de l'alumnat de Secundària amb dificultats d’adaptació escolar. La UEC del Ripollès és un recurs comarcal, basat en la cooperació institucional i el treball en xarxa, que permet un ús profitós d’iniciatives, serveis i recursos de la zona. Des del Punt Òmnia el que es vol aconseguir és una apropament d'aquests joves a la informació sobre les noves tecnologies, i el la conseqüència del mal ús d'aquestes. També apropar-los i motivar-los a que siguin creatius així com a que investiguin les seves motivacions en el món de la informació. La metodologia que es fa servir és la visita d'aquests joves un cop o dos al mes, els dimarts entre 1.30 i 2 hores. En aquestes visites es treballaran diferents aspectes. Aquest trimestre treballarem més amb el paquet ofimàtic de Google.