La "IA" utilitzada com a recurs per a la recerca de feina

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 14 de maig de 2024 de 10:00 a 12:00

Quan

Comença el: dimarts 14.05.2024 de 10:00 a 12:00
Acaba: dijous 30.05.2024 de 10:00 a 12:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

OBJECTIU GENERAL • Capacitar a les persones participants en l’ús del Chat GPT i eines digitals per millorar la seva recerca de feina i augmentar les seves oportunitats d’èxit. OBJECTIUS ESPECÍFICS • Coneixement de la IA, les diferents eines i finalitats diferents. • Elaborar una carta de presentació general i específica, utilitzant la IA. • Identificar empreses dels sector professional específic. • Realitzar autocandidatures a empreses del sector d’interès. • Utilitzar eines digitals per la recerca de feina. L’activitat s’ofereix a totes les persones del servei, que es troben en recerca activa de feina, i que tenen un mínim d’autonomia en l’ús d’ordinadors.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

CONTINGUTS I TEMPORALITZACIÓ L’activitat es realitzarà amb Chat GPT, una de les eines d’IA. Es faràn dues sessions continuades: • En la primera, es realitzaran dues cartes de presentació personalitzades, una de genèrica i l’altra específica, amb una oferta de feina concreta. • En la segona, es farà recerca de feina, d’empreses específiques per sector. Aquestes empreses ens serviran per fer autocandidatures. Les sessions seran d’1:30 hores cadascuna. METODOLOGIA: Les diferents sessions es portaran a terme a nivell grupal. • En la primera sessió, primerament es farà una petita introducció del concepte d’IA (què és, diferents eines d’IA i maneres d’utilitzar-les...) per tal de que les persones participants puguin tenir un coneixement general. Després es treballarà concretament el Chat GPT i com utilitzar-lo per afavorir la nostra recerca de feina. S’ajudarà a les persones participants a crear un usuari per poder accedir al Chat GPT i es farà l’explicació de com fer els “prompts”, ja que si els formulem correctament, ens ajudaran a extreure la informació concreta que volem. Es realitzaran dues cartes de presentació amb la informació del CV, per tal de que siguin personalitzades. En la primera, es farà una carta general. En la segona, partirem d’una oferta de feina concreta del portal general Infojobs, per tal de fer l’adaptació de la carta a una oferta concreta de feina. • En la segona sessió, primerament es farà la recerca de portals generals i específics, on hi hagin ofertes del sector concret, en el qual la persona estigui fent la recerca de feina. Després es farà una recerca d’empreses específiques per sector. Amb aquestes empreses s’extraurà una taula amb informació rellevant de l’empresa , per fer arribar la candidatura. En ella, s’especificarà el nom de l’empresa, l’activitat que realitza, la localització i el procediment per enviar el cv, per poder fer autocandidatura.