Llengua estrangers 2

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 04 de octubre de 2022 de 18:00 a 23:00

Quan

Comença el: dimarts 04.10.2022 de 18:00 a 23:00
Acaba: dijous 22.06.2023 de 18:00 a 20:00

Informació pràctica

Places: 22
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

- Adquirir els coneixements bàsics de la llegua castellana. - Facilitar que aconsegueixin l’informe necessari d’hores pels que estan de forma irregular en el país. - Proporcionar les eines necessàries per afavorir l'aprenentatge d'una de les llegües d'acollida. - Apropar la formació, adaptant l'horari per facilitar l'assistència a classe als nou vinguts.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquestes classes tenen una dificultat afegida, és impossible tenir un sol nivell, n’hi han amb estudis universitaris i n'hi han d'analfabets. Treballem temes quotidians (casa, família, treball, escola, presentacions, salutacions, visita a metges, rellotge...) Amb el material del que disposem: ordinadors, projector podem impartir unes classes molt distretes.