Llibre digital

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 04 de juliol de 2023 de 11:00 a 13:00

Quan

Comença el: dimarts 04.07.2023 de 11:00 a 13:00
Acaba: dijous 28.09.2023 de 11:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Comprendre els Fonaments de l'Intel·ligència Artificial (IA): Proporcionar als participants una comprensió bàsica del que és l'IA, les seves aplicacions i com pot ser utilitzada en la creació de llibres digitals. Explorar les Eines d'IA Disponibles: Presentar als participants les eines i les plataformes d'IA que poden ser utilitzades per generar contingut, com la generació automàtica de textos i resums. Desenvolupar Coneixements Tècnics Bàsics: Donar als participants les habilitats tècniques necessàries per utilitzar les eines d'IA de manera efectiva i segura. Crear Contingut Amb Ajuda de l'IA: Capacitar els participants per a generar contingut per al seu llibre digital amb l'ajuda de l'IA, com la creació de capítols, resums o diàlegs. Personalitzar i Millorar el Contingut Generat: Ensenyar als participants com personalitzar i millorar el contingut generat per l'IA per assegurar-se que sigui coherent, atractiu i rellevant per a l'audiència. Explorar Oportunitats Creatives: Fomentar la creativitat dels participants mitjançant la integració de l'IA en el seu procés creatiu. Animar-los a pensar fora de la caixa i a considerar noves maneres d'utilitzar la tecnologia. Entendre els Fonaments de l'Intel·ligència Artificial (IA): Proporcionar als participants una comprensió bàsica del que és l'IA, les seves aplicacions i com pot ser utilitzada en la creació de llibres digitals. Explorar les Eines d'IA Disponibles: Presentar als participants les eines i les plataformes d'IA que poden ser utilitzades per generar contingut, com la generació automàtica de textos i resums. Crear Contingut Amb Ajuda de l'IA: Capacitar els participants per a generar contingut per al seu llibre digital amb l'ajuda de l'IA, com la creació de capítols, resums o diàlegs. Personalitzar i Millorar el Contingut Generat: Ensenyar als participants com personalitzar i millorar el contingut generat per l'IA per assegurar-se que sigui coherent, atractiu i rellevant per a l'audiència. Explorar Oportunitats Creatives: Fomentar la creativitat dels participants mitjançant la integració de l'IA en el seu procés creatiu. Animar-los a pensar fora de la caixa i a considerar noves maneres d'utilitzar la tecnologia. Crear un Llibre Digital Utilitzant l'IA: Guiar els participants en la creació real del seu llibre digital, utilitzant les habilitats adquirides en el taller i les eines d'IA disponibles.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia: 1. Exposició Teòrica: Iniciar el taller amb una breu introducció teòrica sobre la intel·ligència artificial, les seves aplicacions i com pot ser utilitzada en la creació de contingut. 2. Demostracions Pràctiques: Realitzar demostracions pràctiques de les eines d'IA disponibles per a la generació de textos i altres continguts. Mostrar com funcionen i com poden ser personalitzades. 3. Treball Pràctic en Grups: Dividir els participants en petits grups i assignar-los tasques pràctiques relacionades amb la creació d'un llibre digital utilitzant l'IA. Cada grup treballarà en un projecte específic. 4. Supervisió i Orientació Individual: Proporcionar supervisió i orientació individual als participants mentre treballen en els seus projectes. Resoldre dubtes i donar suport tècnic quan sigui necessari. 5. Activitats Creatives: Fomentar activitats creatives, com la definició de la trama, els personatges i l'estil del llibre digital. Animar els participants a utilitzar l'IA com a eina per a la seva creativitat. 6. Avaluació i Retroalimentació: Avaluació regular dels avanços dels participants i proporcionar retroalimentació constructiva sobre el seu treball. Identificar àrees d'oportunitat i suggerir millores. 7. Sessions de Reflexió: Incorporar sessions de reflexió grupals perquè els participants puguin compartir les seves experiències i aprenentatges amb els altres membres del taller. Continguts: 1. Introducció a la Intel·ligència Artificial: Conceptes bàsics sobre la IA, com l'aprenentatge automàtic i el processament del llenguatge natural. 2. Eines d'IA per a la Creació de Contingut: Exploració d'eines i plataformes d'IA, com OpenAI GPT-3, que poden generar textos i altres continguts. 3. Personalització del Contingut Generat: Com personalitzar i millorar el contingut generat per l'IA per aconseguir l'efecte desitjat. 4. Creació d'Història i Personatges: Estratègies per a la creació de la història, els personatges i els diàlegs del llibre digital. 5. Ètica i Responsabilitat: Discussió sobre les qüestions ètiques relacionades amb l'ús de l'IA en la creació de contingut i la importància de la transparència.