Meet You - Infància

Pestanyes primàries

Dia: dijous 11 de gener de 2024 de 18:00 a 19:15

Quan

Comença el: dijous 11.01.2024 de 18:00 a 19:15
Acaba: dijous 06.06.2024 de 18:00 a 19:15

On es fa:

Taller 2 (junta de Comerç 21)

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Afavorir i acompanyar processos amb (infants i adolescents) per la promoció d’una infància i adolescència participativa, capaç de desenvolupar procesos d’aprenentatge Maker compartit a través de l’experimentació i la creativitat, amb una proposta de tallers i activitats, que abordi transversalment la fabricació digital, el benestar digital i prevenció a la xarxa i promovent l’èxit educatiu amb accions que enforteixin els aprenentatges escolars de la etapa de primària i secundària. Provocar processos d'autonomia en els equips educatius del casal per posar en marxa accins digitals en els seus serveis Treballar el Benestar digital amb dinàmiques de prevenció en l'ús de les xarxes adaptant les activitats a cada franja d'edat Promoure l'èxit educatiu amb accions que abordin les necessitats educatives i d'aprenentatge de continguts acadèmics emprant les TIC.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Grup Motor Promoure i desenvolupar una proposta metodològica que es pugui implementar en els serveis del Casal, per tal de formar els equips educatius i donar-los recursos per a liderar iniciatives digitals, vers la experimentació amb les TIC des de la creació, el benestar i l’èxit educatiu. Acompanyament i col·lideratge Desenvolupar iniciatives, prèviament dissenyades per l'equip motor TICTAC, que permetin acompanyar els equips educatius del serveis del Casal a través de tallers de curta durada, a partir d'experiències vivencials que pivoten sobre els tres eixos de la iniciativa. Activitats TIC que estimulen la creativitat, la descoberta i la participació infantil a través de centres d’interès i aprenentatges transversals, que promouen el treball en equip i la construcció de valors. Els tallers, empren una metodologia activa i participativa, que possibilita espais de socialització dinàmics i afavoreixen el desenvolupament de l’autonomia, el sentiment de pertinença i el desenvolupament d’habilitats i competències transversals. Aquest tallers, són acordats amb les entitats i els serveis del Casal, s’adrecen a grups de participants de 8 a 16 infants.