MR-3. Coneixent els nostres països

Pestanyes primàries

Dia: dijous 06 de octubre de 2022 de 09:30 a 11:00

Quan

Comença el: dijous 06.10.2022 de 09:30 a 11:00
Acaba: dijous 27.10.2022 de 09:30 a 11:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Cultura

Objectiu de l'activitat

En tractar-se d'un grup amb molta diversitat cultural i on cada participant prové d'un país distint, es pretén posar en comú notícies d'actualitat dels seus països, per donar a conèixer la situació arreu del món i aprofitar per conèixer aspectes culturals i tradicions de cada país. Aprendre a cercar notícies per internet, tot donant a conèixer diferents eines per aquest tipus de recerca. Posar en pràctica la capacitat d'investigació i de síntesi. Afavorir un bon clima de convivència i de treball, tot generant xarxa entre els participants. Aprendre les funcions bàsiques de Libre Office Impress i posar-les en pràctica en crear una presentació sobre allò cercat. Aprofundir en la importància de conèixer i de donar a conèixer a la resta notícies verídiques, discernint-les de possibles fake news. Fomentar l'autonomia.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

METODOLOGIA: Cada participant haurà de cercar a internet una notícia d'algun succés important ocorregut al seu país o ciutat. Després de llegir-lo i assegurar-se de que sigui verídic, haurà de crear un document de Libre Office Impress i plasmar diapositives amb: el títol, la URL de la noticia, un breu resum de l'ocorregut, i imatges o inclús algun vídeo. Finalment faran el disseny de la presentació, fent servir diferents funcions que permet Libre Office. Totes les noticies s'aniran posant en comú al llarg de les sessions. L'activitat donarà llibertat en quant a temes de noticies i també en quant a l'ordre de fer les tasques, doncs qui ho prefereixi podrà començar per elaborar el disseny i després cercar la infrmació i plasmar-la a la presentació ja pre-dissenyada. CONTINGUTS: Actualitat; noticies; interculturalitat; fer xarxa; internet; Libre Office Impress. RECURSOS: 8 ordinadors amb accés a internet; Punt Òmnia; dinamitzadora TIC.