MR-4. Edició d'imatges per crear còmics

Pestanyes primàries

Dia: divendres 21 de juliol de 2023 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: divendres 21.07.2023 de 09:00 a 11:00
Acaba: divendres 29.09.2023 de 09:00 a 11:00

On es fa:

Punt Òmnia de la biblioteca central

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Utilitzar tècniques d'edició d'imatges per crear còmics. Comprendre els elements bàsics del disseny gràfic i com aplicar-los a la creació de còmics. Utilitzar eines de programari lliure per crear i editar imatges per al seu ús en còmics. Potenciar la creativitat. Fomentar l'autoestima. Aprendre a dibuixar i pintar vinyetes utilitzant programari lliure. Crear una història i escriure diàlegs per al còmic. Utilitzar tècniques de composició per crear una narrativa visual efectiva en el còmic. Afavorir un clima de cooperació entre participants.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

METODOLOGIA: Introducció general al taller on s'explicaran els conceptes bàsics del disseny gràfic i la creació de còmics. Visualització de diferents vídeos sobre la importància de la composició visual, l'ús del color i la tipografia als còmics, i com es pot crear una història i escriure diàlegs. Realització d'exercicis pràctics de com es poden dibuixar i pintar vinyetes utilitzant eines de programari lliure (primer a través de GIMP, tot descarregant imatges de Pixabay i de PNGWing, i després a través de webs concretes per a la creació de còmics), per poder compartir-ho en el grup i rebre retroalimentació dels companys. Així, cada participant, sol o en parella, anirà creant vinyetes de temes diversos, i podrà fer projectes independents (a cada sessió unes vinyetes, però sense seguir un fil conductor entre sessions) o fer un projecte de còmic sencer. Els resultats es podran anar imprimint. CONTINGUTS: Disseny; edició d'imatges; còmic; creativitat. RECURSOS: dinamitzadora digital; 8 ordinadors amb accés a internet; impressora.