Narratives Digitals - Grup 1

Pestanyes primàries

Dia: divendres 28 de juliol de 2023 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: divendres 28.07.2023 de 09:00 a 11:00
Acaba: divendres 01.09.2023 de 09:00 a 11:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Cultura
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

El taller de narratives digitals té com a objectiu capacitar als participants en l'art de crear històries, desenvolupant la seva creativitat i competència narrativa, mentre aprenen a crear narracions digitals atractives i interactives. - Dominar l'eina Office Writer per a la creació d'històries narratives atractives i ben estructurades. - Aprendre a cercar i seleccionar imatges i sons lliures de drets d'autor per a enriquir les narratives digitals. - Utilitzar la plataforma Genially per a donar vida i interactivitat a les narratives digitals creades. De forma transversal: fomentar la creativitat, la col·laboració i la capacitat d'expressió dels participants, afavorint el treball en equip, la confiança en les pròpies capacitats i la valoració de la diversitat d'experiències i perspectives.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El taller eguirà una metodologia pràctica i participativa amb quatre sessions. Es fomentarà la creativitat i la col·laboració dels participants per a crear històries significatives. Els continguts inclouran l'introducció a les narratives digitals, l'ús d'Office Writer per a la redacció i recerca de recursos visuals i sonors lliures de drets d'autor. La creació de narratives serà realitzada pels participants amb el suport de la plataforma Genially per a presentacions interactives.