OFIMATICA N 1

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 10 de novembre de 2021 de 13:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 10.11.2021 de 13:00 a 14:00
Acaba: dimecres 15.12.2021 de 13:00 a 14:00

Informació pràctica

Places: 5
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Poder treballar amb fluïdesa i eficàcia amb les eines informàtiques que ofereix el programari d'ofimàtica lliure Office. - Conèixer les eines del Programari lliure, les seves característiques i el seu funcionament. - Fer un ús tant a nivell quotidia, com a nivell creatiu de les eines ofimàtiques.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

A nivell metodològic es treballarà a partir d'exercicis pràctics i guiats. - A nviell de continuguts es treballarà el processador de textos, el full de càlcul i les presentacions. - Els equipaments informàtics seran els principals recursos utilitzats.Es realitzaran pràctiques diàries utilitza'n processador de textos, fulls de càlcul, presentacions.