OFIMATICA N 1

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 17 de gener de 2023 de 15:30 a 16:30

Quan

Comença el: dimarts 17.01.2023 de 15:30 a 16:30
Acaba: dimarts 14.02.2023 de 15:30 a 16:30

Informació pràctica

Places: 5
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Poder treballar amb fluïdesa i eficàcia amb les eines informàtiques que ofereix el programari d'ofimàtica lliure Office. - Conèixer les eines del Programari lliure, les seves característiques i el seu funcionament. - Fer un ús tant a nivell quotidia, com a nivell creatiu de les eines ofimàtiques.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

A nivell metodològic es treballarà a partir d'exercicis pràctics i guiats. - A nviell de continuguts es treballarà el processador de textos, el full de càlcul i les presentacions. - Els equipaments informàtics seran els principals recursos utilitzats.Es realitzaran pràctiques diàries utilitza'n processador de textos, fulls de càlcul, presentacions.