Ortografia digital

Pestanyes primàries

Dia: dijous 18 de gener de 2024 de 16:00 a 17:00

Quan

Comença el: dijous 18.01.2024 de 16:00 a 17:00
Acaba: dijous 15.02.2024 de 16:00 a 17:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Millorar la ortografia en castellà i català. Recerca de eines digitals interactives de ortografia. Investigar i utilitzar apps de ortografia

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Taller per millorar la ortografia en format digital La metodologia de treball es basa en el model constructivista i centrat en l’alumnat. L’alumnat aprèn fent, esdevenint així persones actives i involucrades en cos, emocions i ment en el seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge. Tinc molt en compte les característiques pròpies del grup i el ritme d'aprenentatge de cada persona. Per un altra banda, el contingut del material esta adaptat a la quotidianitat, als interessos i necessitats dels usuaris. El ritme del taller és dinàmic, simple i accessible a tothom. El fet de treballar en un grup reduït facilita el procés personalitzat, creant un ambient de confiança i tranquil·litat que facilita l'assimilació de continguts i afavoreix l'aprenentatge en un ambient proper.