Preparació acTIC - Nivell Mitjà (I edició)

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 11 de gener de 2022 de 16:30 a 19:00

Quan

Comença el: dimarts 11.01.2022 de 16:30 a 19:00
Acaba: dijous 10.02.2022 de 16:30 a 19:00

On es fa:

Online - via Zoom

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Des del Punt Òmnia de Vapor Llonch, l’Ajuntament de Sabadell pretén: Preparar per a superar la prova i aconseguir l'acreditació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació) nivell mitjà. - Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos que disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat. - Utilitzar les funcions bàsiques d'un equip informàtic i del seu sistema operatiu aplicant els fonaments de la tecnologia digital. - Utilitzar els serveis disponibles a la xarxa per a la recerca d'informació aplicant criteris de restricció adequats i registrant i emmagatzemant la informació si és necessari. Aplicar les prestacions que ofereix Internet per a la comunicació interpersonal i l'intercanvi d'informació i serveis, la compartició del coneixement i la creació de xarxes. - Utilitzar un processador de texts per crear, tractar, elaborar i presentar informació i texts, destinats a ser impresos o publicats en Internet. - Tractar la informació gràfica, sonora i imatges fixes i en moviment. - Crear i utilitzar fulls de càlcul i aplicar-les a les activitats que requereixen l'ús d'operacions i funcions. - Mantenir, consultar i presentar informació a través de bases de dades. - Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

CONTINGUTS: C1. Cultura, participació i civisme digital • Recursos informatius i participatius de les TIC i Internet • Possibilitats laborals de les TIC i Internet • Tràmits administratius • La signatura digital • Eines col·laboratives avançades i les xarxes socials • “Multi-user vitual environment” (MUVE) • La sindicació de continguts: RSS • Mecanismes i mitjans d'accés a Internet • Drets i deures dels internautes • La realitat augmentada • Les dades obertes (open data) • L'Internet de les coses • Els codis QR • L'etiqueta (netiquette) • Els mitjans socials (social media) • Les dades massives (big data) C2. Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu • Els dispositius portables (weareables) • Ús dels dispositius mòbils • Tecnologia de la connectivitat • Conceptes avançats de sistemes operatius • La seguretat al món digital • Emmagatzematge al núvol • Escriptoris virtuals • La geolocalització • Internet de les coses: dispositius i connectivitat • La tecnologia NFC i la seva aplicació C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital • Configuració del navegador web • Els cercadors • Desament d'informació d'Internet • Correu electrònic • Llibreta d'adreces • Programari de veu per IP • Missatgeria instantània • Seguretat avançada • La informàtica al núvol i aplicacions en línia • Altres possibilitats per compartir a través d'Internet • Els marcadors socials C4. Tractament de la informació escrita • Tabulacions i sagnats • Format avançat de text • Format avançat de paràgrafs • Format avançat de pàgina • Taules • Ortografia i gramàtica • Edició avançada de text • Imatges i formes • Plantilles i estils • Combinació bàsica de correu C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment • Modificació d'imatges • Conversió entre formats gràfics • Modificació de fitxers de so • Reproducció de fitxers de vídeo C6. Tractament de la informació numèrica • Rangs • Utilitats del full de càlcul • Ordenació bàsica de dades • Opcions avançades d’impressió i emmagatzematge • Cercar i filtrar dades • Estils i formats • Assistent de funcions • Treball amb diversos fulls de càlcul • Gràfiques C7. Tractament de les dades • Conceptes generals de Base de dades • Primers passos: Les taules • Creació d'estructura: les relacions • Les consultes bàsiques • Les consultes avançades • Els formularis • Els informes • Aspectes avançats C8. Presentació de continguts • La pantalla • Funcions bàsiques • Treball amb presentacions • Les vistes • Impressió de la presentació • Creació d’una nova presentació • Inserció i organització • Format bàsic de text • Imatges i formes DESTINATARIS: Persones interessades a realitzar la prova d’acreditació ACTIC nivell mitjà. És recomanable tenir assolits els continguts del nivell bàsic. METODOLOGIA: Combinació de classes online i formació al seu ritme. RECURSOS: -Ordinador -Correu electrònic