Projecte DIY (M5)

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 18 de gener de 2022 de 09:00 a 10:30

Quan

Comença el: dimarts 18.01.2022 de 09:00 a 10:30
Acaba: dimarts 26.04.2022 de 09:00 a 10:30

On es fa:

Mediateca Mòdul

Informació pràctica

Places: 15
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

L'objectiu general del Projecte DIY (Do It Yourself) és l'aprenentatge d'una nova eina tecnològica així com l'ensenyament de la mateixa envers els companys/companyes del grup classe. L'alumnat serà capaç d'explorar envers una eina informàtica que conegui (ja sigui a nivell online o offline) per transformar-ho en aprenentatge i ensenyament pels companys a través de diferents metodologies. D'aquesta manera l'alumne explorarà noves plataformes digitals per seguir potenciant la creativitat i la seva formació en les TIC. Com a objectius específics tenim els següents: - Autonomia, a través de l'autoexploració del coneixement previ. - Cooperació i treball en equip, gràcies a l'aportació d'idees entre tot el grup classe. - Empatia, a través de l'escola activa de les participacions de tots els companys. - Always learning, gràcies a l'aprenentatge continu amb actitud positiva i assertiva, entre grups d'iguals. - Pensament lògic, de cara a estructurar idees simples i complexes amb l'objectiu de crear un petit projecte. - Pensament crític i cerca d'informació de fonts contrastades.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia d'aprenentatge serà per descobriment, autoconeixement i creativitat, a través de la cerca de recursos i informació envers un tema d'interès. Representarà un suport de recolzament per al desenvolupament cognitiu, emocional i conductual, a partir de sessions presencials, l'exploració autònoma i conjunta, el suport de la dinamitzadora que acompanyarà durant tota l'activitat, així com de recursos educatius online i tutorials (webs, programari d'ús lliure, i altres suports). L'alumnat farà una proposta de projecte a la dinamitzadora i aquesta l'acceptarà i proporcionarà l'alumne dels recursos necessaris per mostrar-la als companys.