Què són i com actuar davant de les "fake news"

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 22 de juny de 2021 de 09:30 a 12:30

Quan

Comença el: dimarts 22.06.2021 de 09:30 a 12:30
Acaba: dimarts 17.08.2021 de 09:30 a 12:30

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Realitzar un taller sobre les fake news, per aprendre a identificar-les i frenar la seva difusió. Entendre què i com són les fake news i com ens poden influir. Prendre consciència del volum de fake news que ens arriben a diari. Frenar la difusió de missatges no contrastats. Promoure l'anàlisi de la informació i el pensament crític davant notícies que no provenen de fonts reconegudes o oficials. Potenciar el treball en grup. Fomentar la creativitat. Aprendre a identificar les emocions que ens fa sentir una notícia i a evitar que ens dominin, tot potenciant l'autoconeixement.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia. Mitjançant quatre tallers s'ensenya què i com són les fake news, com ens arriben a afectar i com podem no col·laborar en la seva difusió. S'han organitzat 4 sessions diferents, que es detallen a continuació. Sessió 1: activitat creativa en què les usuàries han de crear una noticia falsa, per després analitzar-la i per veure com de fàcil seria difondre-la. Sessió 2: anàlisi més acurat de les fake news, visualitzant un video i investigant notícies falses que tots ens hem pogut arribar a creure i extraient les seves característiques, tot fomentant el pensament crític. Sessió 3: exploració de les emocions que ens fan sentir les noticies que ens arriben per conèixer-nos millor i per saber detectar-les quan ens trobem en la situació i saber com abordar-les i com actuar. Sessió 4: crear entre totes un cartell informatiu, aconsellant a la resta d'internes que no creguin tot el que veuen als mitjans de comunicació i donant eines per identificar una fake new i per contrastar la informació. Continguts. Fake news. Ciberseguretat. Alfabetització mediàtica. Consciència social. Pensament crític. Autoconeixement. Recursos. Punt Òmnia. Dinamitzadora digital. 5 ordinadors amb accès a internet. YouTube. Libre Office Writer. Canva.