Ràdio comunitària del Raval - El lado oscuro del Raval

Pestanyes primàries

Dia: dijous 29 de setembre de 2022 de 16:00 a 19:00

Quan

Comença el: dijous 29.09.2022 de 16:00 a 19:00
Acaba: dijous 08.12.2022 de 16:00 a 19:00

Informació pràctica

Places: 10
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

OG.1. COMUNICACIÓ I REIVINDICACIÓ. Crear i ser altaveu dels missatges que recullin la visió de les persones participants sobre diverses temàtiques socials, convertint-los en agents de canvi, participació activa i generació de discurs crític. OG.2. CREACIÓ AUDIOVISUAL. Consolidar-se com a plataforma de cultural, social i comunitària oberta al barri i la ciutat de Barcelona per promoure la creació d'expressions culturals i artístiques a través de les noves tecnologies, de diversos col·lectius especialment aquells que pateixen situacions de vulnerabilitat. OG.3. COHESIÓ SOCIAL. Promoure la convivència i la cohesió social basada en el respecte mutu, la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de gènere, ètnia, origen, religió o pensament.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Aquest any continuem la col·laboració amb l'Àmbit prevenció, generant un programa de ràdio anomenat El lado oscuro del Raval per tal de ser altaveu de l’opinió i experiències de col·lectius que consumeixen tòxics, treballadores sexuals i joves del barri per tal de trencar estereotips al voltant d’aquests col·lectius de persones.