Ràdio-ÒmniaJoves

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 19 de gener de 2022 de 17:00 a 18:00

Quan

Comença el: dimecres 19.01.2022 de 17:00 a 18:00
Acaba: dimecres 06.04.2022 de 17:00 a 18:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Cultura
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

* Donar accés a les TIC a aquelles persones i col·lectius amb diversitat funcional o trastorns en el desenvolupament, amb limitacions en les seves capacitats físiques, intel·lectuals o relacionals. *Proporcionar i oferir activitats de lleure per la integració de joves amb trastorns del desenvolupament realitzant activitats en competències digitals, cosa que els beneficia en la seva inclusió social i personal. *Sensibilitzar i visibilitzar a la comunitat sobre el Trastorn de Desenvolupament a la societat. *Fomentar les capacitats cognitives, així com les habilitats socials i interessos dels joves amb TD. *Facilitar als adolescents l’adquisició d’habilitats comunicatives. *Introduir estructures creatives i innovadores provinents d’activitats dins del món del lleure per a convertir una activitat que motivi a la persona a participar en ella. Objectius específics: • Apropar els TD a l’entorn més proper com també a la comunitat. • Apropar les Tic als als adolescents amb TD. • Treballar a través de les Tic eines de desenvolupament envers activitats d'oci i lleure, activitats educatives no formals. • Millorar les habilitats socials i de relació a través de les TIC com també els hàbits d'ordre, torns d'espera, salutació...etc. • Sensibilitzar de l’ús responsable de la tecnologia • Aprendre noves eines Tic • Aprendre a consensuar idees • Respectar companys, materials, espais i dinamitzador. Objectius específics activitat • Accedir al món de la ràdio i conèixer com s'organitza, quins elements són importants i qui intervenen. • Incentivar la creativitat a l'hora de buscar temes per a tractar o realitzar l'estructura del programa i el guió. • Fomentar el treball en equip, per a obtenir un bon resultat final. • Millorar l'expressió escrita i oral. • Perdre la por de parlar en públic. • Crear de forma grupal un blog on pugui quedar un històric de tota la feina feta.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

L'activitat està dividida amb dues parts una organitzativa i l'altra que serà la gravació pròpiament del programa. Durant el trimestre anterior, l'equip d'educadors han treballat amb els/les participants el grup amb dinàmiques, jocs i xerrades per conèixer millor al grup, interessos, habilitats, actituds...etc. Part d'aquest treball també serà pensar amb donar a conèixer el treball a fer a partir de gener, per tant hauran d'haver consensuat, el nom del programa, la sintonia, qui o quins seran els locutors/es...etc. A partir d’aquest treball previ, les accions a fer des del Punt Òmnia està dividides amb dues parts. PART 1- Preparació del programa de ràdio. En aquest espai, el que treballarem primer que tot és decidir cada setmana el tema del programa que toca, així com l’estructura (quines parts tindrà el programa, on fer pauses, on posar música de fons...etc). Fariem un esboç amb processador de text per a que després ho puguessin seguir el dia de la gravació del programa. Aquest mateix dia, mirarem de tenir un espai on registrar tota la feina feta a un blog. La idea és que quedi constància de a més de la feina, també dels programes que els pengariem com a podcast per poder escoltar amb qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. PART 2- Gravació del programa. En aquesta part el treball a fer és tenir tot el programa preparat per anar a a gravar a la radio directament. Els dies de gravació la feina en si l’han de fer els i les participants del projecte, per tant els educadors com jo mateixa estem de comodí per si tenen algun problema logístic. Material • Ordinadors • Pissarra digital • Connexió Internet • Registre i activitats de Kahoot https://wordpress.com/es • Software LibreOffice-Processador de text • Impressora color i tinta • Folis • Colors/ bolis/retoladors • Post-it de colors