SESSIÓ INFORMATIVA ÒMNIA I ACTIC

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 01 de juny de 2022 de 11:30 a 13:00

Quan

Comença el: dimecres 01.06.2022 de 11:30 a 13:00
Acaba: dimecres 01.06.2022 de 11:30 a 13:00

Informació pràctica

Places: 12
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

Donar a conèixer el nostre servei i les activitats que poden realitzar al nostre Punt Òmnia. Orientar a les persones i realitzar un itinerari adequat a les seves competències TIC, motivacions, estil i ritme d'aprenentatge, necessitats, etc. Informar sobre el calendari i programació de noves activitats al nostre Punt Informar dels drets i deures de les persones usuàries del Punt Òmnia. Donar a conèixer les persones dinamitzadores i les seves funcions. Aconseguir un grau de responsabilitat i respecte per part dels participants tant als espais i equipaments com a les persones usuàries i dinamitzadores. Explicar en qué consisteix el sistema d'acreditació ACTIC i motivar les participants a examinar-se Facilitar-los la inscripció a cursos i monogràfics, així com a la resta d'activitats on poden participar

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Les persones interessades en utilitzar els recursos del Punt Òmnia s'adrecen a recepció on són citades a una sessió informativa. La sessió informativa la imparteix la dinamitzadora. Es tracta d'una xerrada col·lectiva on s'expliquen els continguts citats. Les persones participants poder formular les preguntes necessàries i s'intenta resoldre els dubtes generals de forma col·lectiva. Un cop acabada la sessió la persona interessada en participar en alguna de les activitats del Punt Òmnia omple la documentació necessària. L'auxiliar administrativa i la persona voluntària ajuden als participants que ho necessiten en omplir la documentació. La persona dinamitzadora orienta mitjançant entrevista personalitzada a cada un dels assistents en la o les activitats recomables segons cada particularitat. En finalitzar, l'auxiliar administrativa enregistra les dades als fitxers informatitzats de l'ajuntament i fa els tràmits necessaris. CONTINGUTS: Presentació del Punt Òmnia. Objectius del Punt Òmnia. Activitats que oferim. La persona Dinamitzadora i les seves funcions. Horaris del Punt Òmnia. Drets i deures de la persona participant. El sistema d'acreditació ACTIC PERSONAL I RECURSOS EMPRATS Dinamitzadora, Tècnica Auxiliar, Auxiliar administrativa, responsable de formació i tècnica del curs FOAP. Recursos Materials: Recursos de l'aula. Càmera digital, Projector de sostre i pantalla. Manuals i exercicis fotocopiats. Cd's, material fungible necessari com paper, grapes, tinta d'impressora, Presentació de diapositives. Fulls informatius de difusió de les activitats del Punt Òmnia. Els ciutadans de Sabadell i voltants tenen la oportunitat de rebre orientació en quan a les activitats en relació a les TIC que poden desenvolupar al Punt Òmnia. Oferim a la comunitat un recurs on derivar les persones que necessiten orientació en quan a com i on incrementar les seves competències TIC i/o utilitzar-es