Speak in English - grup 1

Pestanyes primàries

Des de casa

Dia: dilluns 18 de gener de 2021 de 09:00 a 11:00

Quan

Comença el: dilluns 18.01.2021 de 09:00 a 11:00
Acaba: dilluns 22.03.2021 de 09:00 a 11:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

- Afavorir les relacions interpersonals i la vinculació de les persones amb la comunitat. - Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de les noves tecnologies. - Afavorir l'autonomia de les persones mitjançant l'ús de les TIC. - Participar en la prevenció i lluita contra l'exclusió social. - Afavorir la cohesió social, lluitar en contra de la bretxa digital. - Iniciar en la llengua anglesa als participants. - Donar-los eines perquè aprenguin anglès.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

METODOLOGIA El taller es farà mitjançant una sala de Messenger. S'enviarà l'enllaç als participants per correu electrònic o per Facebook i, si cal, se'ls contactarà per telèfon per donar-los les indicacions necessàries per connectar-se. Fem servir una metodologia molt dinàmica basada en la interacció social i l'intercanvi d'aprenentatges. Cada persona aporta el seu coneixement previ i a partir d'aquí construïm el contingut, sobre unes pautes presentades per la dinamitzadora. CONTINGUTS I RECURSOS El taller fa servir com a eines presentacions i diferents exercicis relacionats amb el contingut. El contingut del taller aborda els elements necessaris per poder mantenier una conversa bàsica en anglès sobre les nostres qualitats personals i gustos, així com donar informació sobre aspectes bàsics sobre la nostra vida quotidiana.