Suport i desenvolupament de projectes

Pestanyes primàries

Dia: dimarts 16 de gener de 2024 de 11:00 a 13:00

Quan

Comença el: dimarts 16.01.2024 de 11:00 a 13:00
Acaba: dimarts 26.03.2024 de 11:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

- Fomentar les habilitats emprenedores entre els participants, incloent-hi la creativitat, la presa de decisions i la resolució de problemes. - Proporcionar suport pràctic i orientació als participants per a l'execució i millora dels projectes interns del centre penitenciari. - Augmentar la confiança dels participants en les seves pròpies capacitats i promoure el seu creixement personal. - Equipar els participants amb eines i recursos per afrontar la seva futura reinserció a la societat.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

- Sessions interactives on els participants comparteixen idees i col·laboren en la identificació de projectes i solucions relacionades amb el centre penitenciari. - Proporcionar accés a recursos tècnics com ordinadors, impressores i eines per al desenvolupament de projectes, així com materials de planificació i presentació.