Taller de robòtica: què és Arduino?

Pestanyes primàries

Dia: divendres 01 de octubre de 2021 de 09:30 a 12:30

Quan

Comença el: divendres 01.10.2021 de 09:30 a 12:30
Acaba: divendres 26.11.2021 de 09:30 a 12:30

Informació pràctica

Places: 12
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Introduir la robòtica al centre penitenciari. Donar a conèixer i ensenyar a comprendre l'Arduino i les seves finalitats. Ensenyar a programar amb Mblock. Fer comprendre el vincle entre la programació i la robòtica. Practicar la connexió de circuits senzills utilitzant elements de l'Arduino Starter Kit. Donar continuïtat a les activitats relacionades amb la programació, augmentant el nivell progressivament. Oferir una formació diferent i dinàmica, que atregui l'atenció de les internes i augmenti la participació al Punt Òmnia. Treure por a allò desconegut. Fomentar el treball en equip. Potenciar l'empoderament. Afavorir l'autodescobriment. Augmentar l'autoestima i la satisfacció personal. Augmentar la tolerància a la frustració. Potenciar la paciència. Treballar l'aprenentatge per assaig i error. Millorar la capacitat resolutiva. Fomentar el pensament crític.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia: Es plantegen 10 sessions amb activitats bàsiques d'iniciació. Es treballarà per parelles, amb un màxim de tres parelles alhora; la interacció serà contínua entre totes les participants. Les sessions que es plantegen s'expliquen a continuació: Sessió 1: Presentació de la placa Arduino i els seus components. S'introdueix l'Arduino, explicant què és i per a què serveix. S'ensenyen els conceptes bàsics per a començar amb Arduino. S'analitza la placa i els altres components del kit, podent les usuàries tocar-ho i plantejar dubtes. Sessió 2: Programació per Arduino, l'Mblock. Es vincula l'activitat amb l'anterior taller realitzat sobre Scratch. S'explica la relació entre Arduino i la programació i es mostren exemples. Es presenta l'Mblock i es fan petites proves de programació Sessió 3: Connexió d'Arduino a l'ordinador. S'explica com s'ha de fer servir Arduino, pas per pas. Es comença practicant el primer pas: connectar Arduino a l'ordinador, vincular-lo a Mblock i desconnectar-lo correctament. Sessió 4: Tinkercad circuits: primeres connexions. S'ensenya el recurs Tinkercad circuits, un simulador d'Arduino per muntar circuits sense posar en perill el material. Es fan les primeres proves amb Tinkercad circuits, només pel que fa al disseny de circuits. Aquests circuits es repliquen sobre la placa real d'Arduino, per aprendre com s'ha de fer, però sense connectar-ho a l'ordinador. Sessió 5: Circuit 1, bateig en l'Arduino. Crear un circuit amb un LED, com a primera pràctica real. Programar l'Arduino amb Mblock perquè s'encengui el LED i aconseguir que faci pampallugues. Sessió 6: Circuit 2, el semàfor. Crear un circuit amb tres LEDs, simulant un semàfor. Programar l'Arduino amb Mblock per aconseguir que s’encenguin els LEDs en diferents ritmes, simulant un semàfor. Sessions 7 i 8: Circuit 3, videojoc Arkanoid. Programar el joc Arkanoid amb Mblock. Crear un circuit amb tres LEDs i un potenciòmetre. Programar l'Arduino amb Mblock per jugar a l'Arkanoid en pantalla utilitzant el potenciòmetre connectat a la protoboard. Sessió 9: Exploració de projectes. Ensenyar el sentit i la utilitat que pot arribar a tenir Arduino, mostrant exemples reals. S'ensenya el recurs Instructables, on poden trobar projectes creatius d'Arduino. Les usuàries hauran de presentar algun exemple que hagin trobat i detectar si podrien arribar a replicar-lo. Sessió 10: Repàs final i recuperació. Es dóna l'opció a fer un circuit a les usuàries que hagin faltat a alguna sessió, o bé a repetir el que vulguin. En cas que el nivell de les usuàries sigui més avançat de l'esperat, es plantejarà un nou circuit, consistent en crear un videojoc en què cada cop que toquem amb el cursor un punt d'un color, s'il·lumini el LED del mateix color. Valoració de l'activitat per part de les usuàries i plantejament de la possibilitat de fer més tallers similars.