Taller edició de video

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 06 de juliol de 2022 de 16:30 a 18:30

Quan

Comença el: dimecres 06.07.2022 de 16:30 a 18:30
Acaba: dimecres 27.07.2022 de 16:30 a 18:30

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Descobrir les possibilitats de la composició audiovisual per obtenir màgens atractives que captin latenció de lespectador. Desenvolupar iniciatives i capacitats per produir continguts audiovisuals i comunicar de manera eficient. Treure el màxim partit al telèfon mòbil i els seus accessoris a l'enregistrament de vídeos. Descobrir i aprendre a treballar amb aplicacions concretes de gravació i edició amb el mòbil. Adquirir els coneixements elementals de lestructura dun guió, que permetrà traslladar al llenguatge audiovisual un relat amb temàtica concreta. Aportar eines perquè les persones participants siguin agents del seu propi aprenentatge i assolir els objectius que es proposin.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Es duran a terme activitats guiades amb els telèfons mòbils per desenvolupar les destreses en l'ús de les eines tècniques i artístiques i el procés de planificació, enregistrament i edició d'un vídeo. Cada participant realitzarà els enregistraments al seu entorn físic amb la supervisió en directe de la formadora per atendre totes les consultes. Els enregistraments de vídeos realitzats tant dins com fora de les hores del taller seran analitzats en grup per anar adquirint majors competències progressivament. Fonaments del muntatge audiovisual. Editant els meus vídeos: Aplicacions per editar vídeos amb el mòbil i en ordinador: Aplicació Inshot per al mòbil. Programa Shotcut, OpenShot per a ordinador. Pràctica del muntatge dels plànols que s'han enregistrat durant el taller per elaborar el nostre vídeo. Recorregut per altres aplicacions i programes dedició. Recursos utilitzats: projector i diverses apps de móbils i PC.