TIC, Internet i eines IA

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 01 de abril de 2024 de 11:00 a 13:00

Quan

Comença el: dilluns 01.04.2024 de 11:00 a 13:00
Acaba: dimarts 23.04.2024 de 11:00 a 13:00

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1. Introduir els interns en el món de la intel·ligència artificial: Familiaritzar els participants amb els conceptes bàsics de la intel·ligència artificial i la seva aplicació en la creació de llibres digitals. 2. Aprenentatge de les eines d'intel·ligència artificial: Proporcionar als interns una comprensió pràctica de les eines i tecnologies d'intel·ligència artificial que es poden utilitzar per millorar i enriquir la creació de contingut digital. 3. Creació d'un llibre digital: Capacitar els participants per utilitzar les eines d'intel·ligència artificial per crear un llibre digital interactiu i atractiu, que pugui ser útil en diferents contextos i plataformes. 4. Desenvolupar habilitats creatives: Fomentar la creativitat i la capacitat d'innovació dels interns en la creació de contingut digital, utilitzant la intel·ligència artificial com a eina d'ajuda. 5. Promoure la utilització responsable de la tecnologia: Donar èmfasi a l'ús ètic i responsable de la intel·ligència artificial en la creació de llibres digitals, i fomentar la consciència sobre les implicacions ètiques de la tecnologia. 6. Impulsar la inserció sociolaboral: Proporcionar als interns una habilitat addicional que pot ser valorada en el mercat laboral actual, ja que les habilitats relacionades amb la intel·ligència artificial són cada vegada més demandades en diversos sectors. 7. Fomentar la col·laboració i el treball en equip: Promoure la col·laboració entre els interns en la creació del llibre digital, permetent-los treballar junts i compartir coneixements i idees. 8. Avaluació de resultats: Avaluar el progrés i l'aprenentatge dels interns a mesura que avancen en la creació del llibre digital, proporcionant retroalimentació constructiva i orientació.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia: La metodologia d'aquesta activitat es basarà en un enfocament participatiu i col·laboratiu, permetent que cada intern contribueixi a la creació d'un llibre digital interactiu. A continuació, es descriuen els principals components de la metodologia: Creació dels personatges: Cada intern tindrà l'oportunitat de crear el seu propi personatge per al llibre. Aquesta fase fomentarà la creativitat i la participació individual. Definició de l'argument: Mitjançant sessions de grup i reunions de treball, els interns col·laboraran per definir l'argument i la trama de l'aventura que es desenvoluparà al llarg del llibre. Escriptura col·lectiva: Es facilitarà l'escriptura col·lectiva de la història, on cada intern aportarà la seva part a la narrativa. S'organitzaran sessions de treball conjuntes per assegurar la cohesió i el progrés de la història. Ús d'eines digitals: S'utilitzaran eines digitals i programari per a la creació del llibre, que permetran la incorporació d'elements interactius i multimèdia, com imatges, vídeos o enllaços. Revisió i edició: Es realitzaran revisions i edicions col·lectives per millorar la coherència i la qualitat del llibre, garantint que la història sigui coherent i atractiva per als lectors. Presentació final: Un cop completat el llibre, es realitzarà una presentació final per compartir el treball amb altres interns i professionals del centre, fomentant la interacció i el reconeixement dels assoliments. Continguts: Els continguts de l'activitat es centraran en els següents aspectes: Desenvolupament de personatges: Com crear i desenvolupar personatges atractius i rellevants per a la història. Estructura narrativa: Com construir una trama coherent i atractiva per a l'argument del llibre. Escriptura col·lectiva: Tècniques i estratègies per escriure de manera col·laborativa i mantenir la cohesió de la història. Ús d'eines digitals: Formació sobre l'ús d'eines digitals i programari per a la creació de llibres digitals interactius. Revisió i edició: Tècniques de revisió i edició de text per millorar la qualitat del contingut. Presentació i publicació: Com presentar i publicar el llibre digital en línia perquè sigui accessible per a altres persones. Aquest enfocament permetrà als interns adquirir habilitats en escriptura, narrativa, creativitat, col·laboració i ús d'eines digitals, alhora que es fomenta la seva participació i contribució activa a la creació del llibre. La combinació d'aprenentatge pràctic i col·laboratiu crea una experiència d'aprenentatge enriquidora i estimulant.