TIC: Nivell inicial

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 10 de gener de 2022 de 14:30 a 16:00

Quan

Comença el: dilluns 10.01.2022 de 14:30 a 16:00
Acaba: dilluns 28.03.2022 de 14:30 a 16:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

1. Adquirir l'ús de les TIC per la persona. 2. Conèixer aplicacions bàsiques i útils de l'ús diari de les TIC. 3. Potenciar la confiança i el coneixement de la persona envers el sistema informàtic.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Es comença per un nivell molt baix, on els usuaris i les usuaries desconeixen funcions bàsiques de l'ordinador. Aquestes poden ser encendre l'ordinador, realitzar una recerca al buscador, enviar i rebre correus electrònics, processador de text, etc. A mesura que es vagin enfortint els coneixements s'anirà avançant.