Treball Col·laborador amb Entitats

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 12 de abril de 2023 de 11:30 a 13:00

Quan

Comença el: dimecres 12.04.2023 de 11:30 a 13:00
Acaba: dimecres 21.06.2023 de 11:30 a 13:00

On es fa:

Domicili de l'entitat entre altres

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Establir vincles amb les entitats del territori per tal de crear una xarxa de treball comunitari Donar a conèixer el Punt Òmnia Crear sinergies al territori Realitzar projectes comunitaris

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Històricament el punt Òmnia Espronceda ha estat intrínsecament vinculat a l'AAVV del barri de Espronceda, al districte sisè de Sabadell. Aquest fet, fa que des de temps ençà, hi hagi una coordinació periòdica per tal de donar-li continuïtat a dita vinculació. Això, propicia visibilitat al Punt Òmnia i proporciona una oportunitat de realitzar tasques comunitàries al districte, donat que l'AAVV Espronceda és una associació amb molta solera al territori. Aquesta vinculació històrica, ens ha permès generar una xarxa amb altres entitats i associacions amb les que, ara per ara, s'està duent una tasca de: diagnosi constant del territori, d'intervenció amb col·lectius vulnerables i treball periòdic amb la comunitat educativa.