Treball Col·laborador amb Entitats

Pestanyes primàries

La gran majoria de les sessions es realitzaran fora de l'aula del Òmnia. Pel territori del districte sisè de Sabadell

Dia: divendres 22 de setembre de 2023 de 10:30 a 13:00

Quan

Comença el: divendres 22.09.2023 de 10:30 a 13:00
Acaba: divendres 15.12.2023 de 10:30 a 13:00

On es fa:

La gran majoria de les sessions es realitzaran fora de l'aula del Òmnia. Pel territori del districte sisè de Sabadell

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació
Sub-temàtica:
Economia social i solidària
Generar teixit comunitari
Altres - (Participació)

Objectiu de l'activitat

Mantenir el teixit associatiu del territori. Generar espais de diàleg. Col·laborar activament al territori. Generar activitats on poder implicar als i les usuàries de l'Òmnia. Donar a conèixer el Punt Òmnia. Crear sinergies al territori. Participar en projectes comunitaris

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Històricament el punt Òmnia Espronceda ha estat intrínsecament vinculat a l'AAVV del barri de Espronceda, al districte sisè de Sabadell. Aquest fet, fa que des de temps ençà, hi hagi una coordinació periòdica per tal de donar-li continuïtat a dita vinculació. Això, propicia visibilitat al Punt Òmnia i proporciona una oportunitat de realitzar tasques comunitàries al districte, donat que l'AAVV Espronceda és una associació amb molta solera al territori. Aquesta vinculació històrica, ens ha permès generar una xarxa amb altres entitats i associacions amb les que, ara per ara, s'està duent una tasca de: diagnosi constant del territori, d'intervenció amb col·lectius vulnerables i treball periòdic amb la comunitat educativa.