TROBADA MENSUAL CIBERTERTULIANS

Pestanyes primàries

Dia: divendres 29 de gener de 2021 de 10:00 a 12:00

Quan

Comença el: divendres 29.01.2021 de 10:00 a 12:00
Acaba: divendres 26.02.2021 de 10:00 a 12:00

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Crear un espai virtual per parlar o comentar temes Actualitat tecnològica o altres temes d'interès general. Fomentar en aquest col·lecti l'ús de les trobades virtuals com espais d'aprenentatge. Donada la situació de pandèmia fomentar la trobada virtual per socialitzar i conèixer altres persones, fomentar la participació virtual.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Cada mes es proposarà un tema per la tertúlia. Farem la difusió i enviarem invitació mitjançant correu electrònic o altres vies. A la tertúlia es farà una presentació del tema amb explicacions adients i visualització si escau de documentació o suport amb vídeos o altre documentació digital, Finalment, fomentarem la participació i aportació personal dels participants.