UEC- Grup I

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 09 de gener de 2023 de 10:00 a 11:00

Quan

Comença el: dilluns 09.01.2023 de 10:00 a 11:00
Acaba: dilluns 20.03.2023 de 10:00 a 11:00

Informació pràctica

Places: 5
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

Les Unitats d'Escolarització Compartida (UEC) són centres educatius que tenen l'objectiu de garantir l'atenció educativa necessària a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la inadaptació al medi escolar. Ofereixen la possibilitat de seguir l'etapa d'ESO en un grup reduït, d'acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades. L'escolarització a la UEC comporta una escolarització compartida amb el centre docent on l'alumne/a estigui matriculat, dependrà d'aquesta escala administrativa i acadèmic. Crèiem que amb aquest col·lectiu, és una bona oportunitat treballar a través de la robòtica i el pensament computacional habilitats socials i personals com també actituds i aptituds que segurament treballar-les amb format clàssic seria molt més complicat, com per exemple la resolució de problemes o el treball en equip. Pensem que justament aquestes eines són atractives per als i les joves i per això la creació d'aquest projecte. Objectius Generals -Formar els/les participants en un ús correcte i responsable de les TIC aportant coneixements que permetin a les persones no restar excloses de la Societat de la Informació. -Ser capaç d'arribar a resoldre futures dificultats i trobar solucions de forma individual i amb equip. -Desenvolupar el pensament crític envers l'ús de la tecnologia. -Introduir a les nenes en el món de les STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtica) Objectius Específics *Entendre la importància de saber utilitzar les Tic com com eina bàsica per una futura millora curricular, personal i un millor futur laboral. *Aprendre els conceptes bàsics i avançats sobre els fulls de càlcul, com també la gestió d’un full de càlcul. *Treballar i desenvolupar els valors cívics (normes, respecte...etc). *Promoure el seu desenvolupament integral i personal, com també desenvolupar l'autonomia. *Respectar el material d'ús habitual com també les instal·lacions. *Respectar al/la persona que dinamitza el taller.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

He de dir que per aquest grup tenim dues programacions. Una és de robòtica i aquesta seria “oficial” però dependrà de com ens arribi el grup, la seva motivació i els seus interessos. *Després de la primera sessió amb els joves de l'Uec, hem decidit que el tema robòtica ho deixem per més endavant i per tant comencem amb la competència de fulls de càlcul El taller bàsicament és pràctic. Cada dilluns farem una part del contingut que queda explicat a la part de sota, una part teòrica on els/les participants aprendran a utilitzar i gestionar un full de càlcul. Cada participant rebrà un arxiu amb exercicis preparats per tal d’agilitzar el treball durant el taller. Continguts del curs • Descarregar el programa de Fulls de càlcul del LibreOffice des de la URL http://ca.libreoffice.org o http://es.libreoffice.org • Gestionar un full de càlcul. Inserir/eliminar fulls nous. Reanomenar els fulls. Pintar les pestanyes de colors diferents, funcions bàsiques tipus de lletra, color, alineació, mida..etc. • Columnes/files (amplada i alçada) Inserir columnes/files. • Aprendre a fer canvis de vores, estil, color de vora, i gruix de vora. • Ordenar una llista alfabèticament. Creació de llistes de números, mesos, dies de la setmana...etc. • Operacions bàsiques : suma, resta, divisió i multiplicació, auto-suma. Posar i treure decimals. • Treballar en percentatges (saber un percentatge, sumar un percentatge, restar un percentatge). Creació de factures. • Mitjana, màxim i mínim. • Formulacions de data i hora • Concatena. • Protegir un full amb contrasenya/treure la protecció • Inserir comentari/treure comentari • Protegir un arxiu amb contrasenya a l'hora de desar-lo. • Gràfics – tres gràfics bàsics, barra, columnes i sectors, posar títols, subtítols, eixos, canviar els colors del gràfic i l'entorn del gràfic. • Filtres. Filtre automàtic i avançat. Menor / major què >< • Compta Si i ComptaSi amb major / menor què >< • Vincular fulls. • Creació de llistes. Ordenació • Fer títols amb FontWork. Inserir imatges dins d'un full de càlcul. • Crear un horari. Crear un menú escolar. Crear un calendari. • Desar un document. Modificar un document. Imprimir un document • Dins del mateix taller també hem pensat a fer un calendari personalitzat fet amb full de càlcul.