Un pas més avançat!! (Windows)

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 26 de gener de 2022 de 10:30 a 12:00

Quan

Comença el: dimecres 26.01.2022 de 10:30 a 12:00
Acaba: dimecres 30.03.2022 de 10:30 a 12:00

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

- ADREÇAT A LES PERSONES QUE HAN CURSAT ABANS EL NIVELL MIG QUE VOLEN EXPLOTAR ELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS EN ALTRES CURSOS. - ASSOLIR QUE SIGUIN PERSONES AUTÒNOMES D’UN EQUIP INFORMÀTIC DOMÈSTIC I QUE ACTUIÏN AMB UN CRITERI INDEPENDENT A L´HORA DE DESCARREGAR PROGRAMES, AUTOAPRENTATGE I MANTENIMENT DE L'ORDINADOR.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

En aquest curs el que es pretén és donar servei a una demanda per part de les persones que venen a l'Omnia per poder apronfundir en el sistema operatiu que tenen a casa "Windows". Es treballarà sobretot, el manteniment del seu ordinador portàtil i d'alguns trucs així com saber descarregar programes o actualitzar-los. El treball directe sobre l’ordinador ha de ser la manera d’assolir aquestes habilitats. Cal potenciar en tot moment l’actitud d’autonomia de l’usuari, tot facilitant-l’hi les vies per resoldre problemes: cerca a l’ajuda del programa, als manuals o tutorials i, finalment, al tutor.