Veïnatge Digital - CCAR

Pestanyes primàries

Dia: divendres 14 de gener de 2022 de 11:00 a 12:30

Quan

Comença el: divendres 14.01.2022 de 11:00 a 12:30
Acaba: divendres 08.04.2022 de 11:00 a 12:30

Informació pràctica

Places: 7
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Millorar les capacitats personals de la població en situació de asil en l'ús de les TIC a través de diferents tipologies d'activitat. Afavorir i millorar el domini de les eines TIC digitals Promoure el coneixement de l'entorn i els seus recursos per accedir a espais formatius i d'acompanyament. Aprendre a fer servir i mantenir els dispositius mòbils. Facilitar, en la mesura del possible el teball de recursos i acompanyament vers la millor de l'ocupabilitat, abordant el CV i els espais de recerca de feina.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia Taller pràctic d'alfabetització digital a través d’activitats i dinàmiques d’ensenyament aprenentatge, que afavoreixin la inclusió digital i l’autonomia dels participants, en l’ús d’eines quotidianes, (entorn del pc, el programari d’ofimàtica, Internet i els seus recursos, fent èmfasi en les gestions telemàtiques així com altres recursos digitals. Al llarg del curs els alumnes realitzen dues vegades l'exercici pràctic a mode d'examen i en acabar la formació de nou es fa el mateix examen sense pantalles, per contrastar el grau d¡aprenentatge i l’autonomia assolida. Recursos Equips informàtics, programari lliure bàsic d'ofimàtica i Internet, a) Formació en competències digitals bàsiques, coneixement entorn PC, domini del processador, navegador internet / e-mail. b) Us de dispositius (smartphones, tauletes i portàtils i manteniment dels mateixos c) Coneixement i domini de portals de l'administració electrònica i les seves apps d) Prevenció dels riscos a la xarxa, identitat digital i protecció de dades