Veïnatge Digital - grup 2

Pestanyes primàries

Dia: dilluns 17 de gener de 2022 de 15:15 a 16:45

Quan

Comença el: dilluns 17.01.2022 de 15:15 a 16:45
Acaba: dimarts 05.04.2022 de 15:15 a 16:45

Informació pràctica

Places: 8
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge

Objectiu de l'activitat

Millorar les capacitats personals de la població del barri en l'ús de les TIC a través de diferents tipologies d'activitat. Afavorir i millorar el domini de les eines TIC digitals, a través dels entorns d'aprenentatge virtual. Promoure el coneixement i us dels espasi de participació ciutadana digital i el coneixement de les xarxes de suport veïnals emergents. Aprendre a fer servir l'administració electrònica i els seus recursos i APPs Facilitar, en aquells casos que sigui necessari, eines per la inclusió sociolaboral del veïnatge en risc d’exclusió social, o en situació d’atur.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Metodologia Taller pràctic d'alfabetització digital a través d’activitats i dinàmiques d’ensenyament aprenentatge, que afavoreixin la inclusió digital i l’autonomia dels participants, en l’ús d’eines quotidianes, (entorn del pc, el programari d’ofimàtica, Internet i els seus recursos, fent èmfasi en les gestions telemàtiques així com altres recursos digitals. Al llarg del curs els alumnes realitzen dues vegades l'exercici pràctic a mode d'examen i en acabar la formació de nou es fa el mateix examen sense pantalles, per contrastar el grau d¡aprenentatge i l’autonomia assolida. Recursos Equips informàtics, programari lliure bàsic d'ofimàtica i Internet, a) Formació en competències digitals bàsiques, coneixement entorn PC, domini del processador, navegador internet / e-mail. b) Us de dispositius (smartphones, tauletes i portàtils i manteniment dels mateixos c) Coneixement i domini de portals de l'administració electrònica i les seves apps d) Prevenció dels riscos a la xarxa, identitat digital i protecció de dades