Wemin Raval: Informàtica per l'ocupació

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 02 de febrer de 2022 de 12:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 02.02.2022 de 12:00 a 14:00
Acaba: divendres 11.03.2022 de 12:00 a 14:00

Informació pràctica

Ús de les tic: Sí
Temàtica: Aprenentatge
Sub-temàtica:

Objectiu de l'activitat

SO1 Oferir capacitació tecnològica SO2 Oferir espai de referència per conèixer i interrelacionar-se amb l'entorn SO3 Promoure eines per a la prevenció de situacions de violència masclista (trencant l'aïllament lingüístic, digital i cultural de les recent migrades) S04 Promoure la participació comunitària de les dones migrants/refugiades

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

La metodologia és molt participativa i afavoridora per a que les dones participants, adquireixin competències útils de MRW participar activament i de manera competent en la vida sociocultural de les societats d'acollida, mentre que un gran nombre d'interessats tindrà accés a les eines i pràctiques pertinents dins i fora dels països associats, millorant així la construcció de capacitats. Els beneficiaris immediats de l’acció seran els participants directes en les activitats del projecte. En el mitjà i llarg termini, els beneficis s’amplien a les seves famílies i als seus cercles immediats, ja que s'espera que siguin recolzats i potenciats. Les institucions que participen en activitats d’aprenentatge i divulgació entre iguals es beneficiaran de l’experiència compartida. Totes les comunitats locals on es desenvoluparan les activitats del projecte es beneficiaran d’una major cohesió social i de la participació més activa dels seus membres més vulnerables. Aquesta metodologia es basa en la planificació, anàlisi, disseny, implementació, avaluació, sostenibilitat i sintetització.