XARXES SOCIALS PROFESSIONALS: LINKEDIN

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 06 de octubre de 2021 de 12:00 a 14:00

Quan

Comença el: dimecres 06.10.2021 de 12:00 a 14:00
Acaba: dimecres 20.10.2021 de 12:00 a 14:00

Informació pràctica

Places: 6
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest monogràfic es pretén que l’alumne/a aprengui a utilitzar de forma adequada la xarxa social professional de LinkedIn, ja que, avui dia, el major portal d'ocupació del món. Un cop realitzada la formació, el participant podrà crear el seu perfil per treure el major potencial a la xarxa social, consultar noticies relacionades amb la recerca de feina o la seva ocupació, moure’s pels diferents apartats de la plataforma sense dificultat, i fer la recerca de feina mitjançant el LinkedIn de manera eficaç. Disposar d’un perfil a la xarxa social professional més utilitzada, augmentar la seva xarxa de contactes, és a dir, fer networking, fer una recerca de feina de manera dinàmica i útil, millorar la informació del seu CV mitjançant els nous coneixements adquirits des d’aquesta xarxa social professional.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC que faciliten el coneixement en l’ús i eficàcia de la xarxa social professional, i millorar el seu accés a la recerca de feina i a nous contactes que poden ajudar a trobar un lloc de feina. En tractar-se d'una píndola formativa les sessions seran molt pràctiques i centrades en les principals opcions i característiques del programari d'estudi. Durant 2h. es donarà al participant una visió molt general del programa a treballar i les aplicacions més usuals del programari. Posteriorment i amb una activitat guiada l'alumnat podrà posar en pràctica els coneixements teòrics. Es fomentarà el treball posterior autònom fora de l'horari del monogràfic, durant l'horari de l'ús lliure, on el participant podrà continuar practicant i acabar de consolidar les competències treballades. De forma autònoma i amb el suport de la persona dinamitzadora, el participant podrà aprofundir en l'ús de l'eina apresa i aplicar-la en el seu àmbit professional i/o personal. Treballem amb una metodologia activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. La metodologia s’adaptarà en funció de les característiques específiques del grup d’alumnes (edat, nivell inicial de coneixements previs, motivació, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’abstracció, predisposició pels diferents mètodes d’aprenentatge, accés a les TIC...). S’abordarà amb un enfocament flexible i dinàmic, ajustant-se a aquestes característiques del grup i a la seva evolució, respectant el ritme individual d’aprenentatge. L’alumnat serà el principal protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint així l’autonomia en els processos formatius. Es fomentarà també la participació activa i la col·laboració, interactivitat, l’intercanvi d’informació, l'aprenentatge entre iguals, la comunicació i el treball en xarxa. La persona dinamitzadora jugarà més un paper de gestora del procés formatiu, més que no pas el de transmissora de coneixements. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: Centrat en l’alumnat. L’alumnat és considerat com un participant d’aquest procés, més que no pas un receptor, més o menys actiu/passiu. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. CONTINGUTS: LINKEDIN - PERFIL I PLATAFORMA: 1. Què és i per a què serveix LinkedIn? 2. Crear un compte 3. Perfil de LinkedIn a. Consells per un bon perfil de LinkedIn b. Accés al teu perfil c. Titular d. Fotografia de perfil e. Fotografia de fons f. Extracte g. Experiència laboral h. Lloc de feina actual i. Educació j. Experiència de voluntariat k. Aptituds i validacions l. Assoliments m. Recomanacions n. Interessos o. El teu panel p. Activitat q. Configurar perfil públic 4. Plataforma a. Menús i icones principals b. Inici c. Xarxa de contactes d. Missatgeria e. Notificacions f. Barra de cerca g. Cercar i gestionar grups h. Cercar empreses 5. Configuració i privacitat LINKEDIN - RECERCA DE FEINA: 1. Portal de feina de LinkedIn a. Raons per cercar feina a LinkedIn b. Consells per fer recerca de feina a LinkedIn 2. Cerca de feina a LinkedIn a. Filtres de cerca de feina b. Feines que et poden interessar c. Alertes de la recerca de feina 3. Inscriure’t a una oferta laboral a. Sol·licitar una oferta laboral b. Desar una oferta c. Interessos de feina RECURSOS UTILITZATS: • Manual formatiu • Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos • Pc’s • Pissarra • Projector • Impressora • Material fungible