XARXES SOCIALS PROFESSIONALS: LINKEDIN DES DE ZERO

Pestanyes primàries

Dia: divendres 17 de juny de 2022 de 12:00 a 13:00

Quan

Comença el: divendres 17.06.2022 de 12:00 a 13:00
Acaba: divendres 01.07.2022 de 12:00 a 13:00

On es fa:

online

Informació pràctica

Places: 20
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Ocupabilitat

Objectiu de l'activitat

Amb aquest monogràfic es pretén que l’alumne/a aprengui a utilitzar de forma adequada la xarxa social professional de LinkedIn, ja que, avui dia, el major portal d'ocupació del món. Un cop realitzada la formació, el participant podrà crear el seu perfil per treure el major potencial a la xarxa social, consultar noticies relacionades amb la recerca de feina o la seva ocupació, moure’s pels diferents apartats de la plataforma sense dificultat, i fer la recerca de feina mitjançant el LinkedIn de manera eficaç. Disposar d’un perfil a la xarxa social professional més utilitzada, augmentar la seva xarxa de contactes, és a dir, fer networking, fer una recerca de feina de manera dinàmica i útil, millorar la informació del seu CV mitjançant els nous coneixements adquirits des d’aquesta xarxa social professional.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

El curs proporciona competències TIC que faciliten el coneixement en l’ús i eficàcia de la xarxa social professional, i millorar el seu accés a la recerca de feina i a nous contactes que poden ajudar a trobar un lloc de feina. L’alumnat serà el protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint l’autonomia en els procés formatiu a través de la plataforma online Google Classroom. La tutora jugarà un paper de dinamitzadora, gestora i acompanyant en el procés formatiu, més que de transmissora de coneixements. Farà un feedback al alumnat sobre dubtes, activitats, etc. en un màxim de 48 hores en dies laborables. Durant tot el període del curs , l’alumnat pot sol·licitar, amb una antelació de 48 hores, les tutories personalitzades que es necessitin (dies laborables). Aquestes tutories podran ser videoconferències, trucades o xats. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. L'accés a la plataforma per l'alumnat estarà obert durant dues setmanes, essent 15 hores el temps estimat de dedicació a aquesta formació. Durant aquest període l'alumne podrà anar formant-se en l'horari que més li convingui, Així, amb una activitat guiada l'alumnat podrà posar en pràctica els coneixements teòrics. De forma autònoma i amb el suport de la persona dinamitzadora, el participant podrà aprofundir en l'ús de l'eina apresa i aplicar-la en el seu àmbit professional i/o personal. Treballem amb una metodologia activa, participativa i flexible on els continguts i les activitats parteixen de les necessitats de fomentar les TIC, minimitzar la bretxa digital i fomentar la inclusió en la societat de la informació així com dels interessos de les persones o entitats participants. La metodologia s’adaptarà en funció de les característiques específiques del grup d’alumnes (edat, nivell inicial de coneixements previs, motivació, capacitat d’aprenentatge, capacitat d’abstracció, predisposició pels diferents mètodes d’aprenentatge, accés a les TIC...). S’abordarà amb un enfocament flexible i dinàmic, ajustant-se a aquestes característiques del grup i a la seva evolució, respectant el ritme individual d’aprenentatge. L’alumnat serà el principal protagonista del seu propi aprenentatge, afavorint així l’autonomia en els processos formatius. Es fomentarà també la participació activa i la col·laboració, interactivitat, l’intercanvi d’informació, l'aprenentatge entre iguals, la comunicació i el treball en xarxa. La persona dinamitzadora jugarà més un paper de gestora del procés formatiu, més que no pas el de transmissora de coneixements. El procés formatiu estarà orientat a l’aprenentatge: Centrat en l’alumnat. L’alumnat és considerat com un participant d’aquest procés, més que no pas un receptor, més o menys actiu/passiu. Adquisició de competències per mitjà d’un procés didàctic basat en la interactivitat. L’adquisició d’aquestes noves competències han de provocar un aprenentatge significatiu. El nou coneixement s’integra, però alhora es transforma i millora l’anterior, augmentant així la capacitat de la persona, com la possibilitat d’adquirir nous aprenentatges i la seva aplicació posterior en noves situacions. L’enfocament de les sessions formatives s’ajustarà als següents criteris metodològics: Adaptació metodològica a les diferents formes d’aprendre i a les necessitats especials de cada col·lectiu. Provocar de forma continuada que l’alumne tingui una actitud activa i responsable, que reflexioni sobre els coneixements que va aprenent i participi amb la resta del grup Potenciar la motivació, la iniciativa i l’autonomia envers l’aprenentatge: lectures, observació i anàlisi de necessitats, elaboració d’opinions i criteris propis, reforçant paral·lelament la valoració de les pròpies capacitats , de l’autoestima. CONTINGUTS: o Elements de la identitat digital. o Crea la teva identitat digital. o Què és i per a què serveix Linkedin. o Crear un compte. o Perfil de Linkedin. o Seccions principals del perfil- o Altres seccions del perfil de Linkedin o Configuració i privacitat o Elements plataforma o Com i que publicar o Cercar i gestionar grups i empreses RECURSOS UTILITZATS: • Manual formatiu • Enunciat de les activitats proposades • Material didàctic de suport i fonts d’informació i altres recursos