XL

Pestanyes primàries

Dia: dimecres 29 de juny de 2022 de 12:30 a 13:45

Quan

Comença el: dimecres 29.06.2022 de 12:30 a 13:45
Acaba: divendres 29.07.2022 de 12:30 a 13:45

Informació pràctica

Places: 9
Ús de les tic: Sí
Temàtica: Participació

Objectiu de l'activitat

1. Generar i promoure el punt Òmnia com un espai de trobada i relació constituït des del respecte i la tolerància entre els participants. 2. Garantir l'autonomia dels participants en l'auto-aprenentatge de l'ús de les TIC. 3. Desenvolupar les habilitats tècniques en l'ús de l'enllaç entre dispositius. 4. Generar la dinàmica d'activitats i sortides del punt Òmnia a partir de la participació i motivacions dels participants.

Metodologia, continguts i recursos utilitzats

Les TIC es desenvolupen en l'actualitat a un ritme realment vertiginós. L'escletxa digital es fa dia rere dia més pronunciada y afavoreix l'exclusió de múltiple col·lectius que per diversos motius no han tingut accés a aquestes eines. El correcte ús dels nostres ordinadors i els nostres smartphones de manera independent ja no ens garanteix mantenir-nos exclosos de l'escletxa digital. L'enllaç entre dispositius es converteix en un dels reptes a assolir en aquesta nova generació. El curs XL pretén transmetre les eines per dominar aquest vincle entre dispositius a més de generar un espai per tots aquells participants que volen seguir vinculats al punt i dotar-lo de vida proposant activitats i gestionant-les. TEMARI: U1. Repàs de conceptes bàsics: Sistemes Operatius del nostre ordinador i el nostre smartphone, navegar per Internet, en ambdós dispositius U2. Métodes per l'enllaç Ordinador / Smartphone. U3. Google Drive. U4. Xarxes Socials. U5. Recursos i Apps d'interés U6. Gestionem les nostres activitats! PERFIL D'USUARI Idioma: Entendre i parlar castellà o català, nivell bàsic com a mínim. Coneixements informàtics: Coneixement mig o avançat.