Conclouen les sessions presencials del procés participatiu

05/11/2019 | 07:11

El passat 30 d'octubre han acabat les sessions presencials del procés participatiu '' de la Xarxa Òmnia. Des del juliol i al llarg de quatre mesos, la Xarxa Òmnia ha aconseguit reunir més de 370 persones per posar-se sota consulta.

Quins són els punts forts i febles de la Xarxa Òmnia? Quines qüestions es podrien millorar tenint en compte els tres eixos del programa (l'acció comunitària, l'aprenentatge i l'ocupabilitat)? Quins actors hi ha i quin paper fan?

Al llarg de 23 trobades, la Xarxa Òmnia ha posat tots els recursos a l'abast per permetre múltiples debats sobre un ventall ampli de qüestions que afecten el programa: les instal·lacions, l'espai, el maquinari, les formacions, els col·lectius i l'atenció a la diversitat...

S'han recollit més de 160 propostes en tot el procés de sessions presencials, entre les quals destaquen l'ampliació de suport TIC i formatiu a l'equip Òmnia, la creació de noves línies de treball del programa, coordinacions més intenses i efectives, i un llarg etcètera.
Les sessions presencials han tingut una mitjana de 20 assistents per sessió i s'han distribuït territorialment per Tarragona, Lleida, Barcelona, Girona, les Terres de l'Ebre i els Pirineus. Podeu veure un resum de les .