En el Dia Internacional de la Joventut celebrem que enguany 1.484 joves han participat a les activitats dels punts Òmnia

12/08/2021 | 08:08
Joves i robòtica. Carlota Serarols

El 12 d’agost és el Dia Internacional de la Joventut, una celebració anual que busca promoure el paper dels i les joves com a motor essencial en els processos de canvi i generar un espai per a conscienciar sobre els reptes i problemes als que han de fer front.

 

22 anys celebrant la joventut

El 1999, l’Assemblea General de les Nacions Unides va designar el 12 d’agost com el Dia Internacional de la Joventut, seguint les recomanacions de la Conferència Mundial de Ministres de la Joventut (Lisboa, 1998).

Des d’aleshores, són moltes les iniciatives que es duen a terme cada any arreu del món per donar al col·lectiu el reconeixement que es mereix.

 

El jovent a la Xarxa Òmnia

La Xarxa Òmnia és un programa universal d’intervenció social, que utilitzant com a instrument les eines TIC, cerca millorar i afavorir, tant individual com col·lectivament, la inclusió social i la vinculació de les persones a la comunitat. El jovent, en tant que part indispensable d'aquesta comunitat, esdevé un col·lectiu prioritari per als punts Òmnia.

Des dels punts Òmnia entenem que el jovent no és un col·lectiu aïllat sinó que són membres d'una comunitat plural. Així doncs, el treball comunitari amb joves incideix en els vincles entre els mateixos joves, entre aquests i les entitats i serveis que intervenen en el seu entorn i amb la resta de la societat. Per això, és important treballar des de la interculturalitat, la intergeneracionalitat i la diversitat per tal de fer un abordatge integral i interseccional que enforteixi el vincle comunitari.

Som molts conscients, també, que els i les joves es troben en una etapa vital de reafirmació de les seves identitats. Una reafirmació que sovint passa per la construcció d'una identitat en front i en contra de. En aquest sentit, hem d'estar alerta al discurs antidemocràtic i totalitari que s’està introduint a través d’influencers i d’altres formes en les xarxes socials, i el seu públic diana són moltes vegades persones joves. Com a professionals que treballem amb el jovent des de la dimensió comunitària, hem ser conscients d'aquesta amenaça i superar-la. Per això, des dels punts Òmnia apostem per el treball comunitari des de la diversitat ja que és el que afavoreix que la meva identitat no és en contra de ningú sinó que és també a partir i en comú d’una altra identitat.

Un altre aspecte a tenir en compte és el concepte de virtualprens, atès que, per al jovent, la nova vida comunitària és virtual i presencial a la vegada. No tenim dos dimensions, sinó que tot es fusiona en una mateixa. És molt important tenir-ho en compte quan generem propostes de participació amb joves.

Per últim, quan treballem amb el jovent, hem de saber que el procés no és lineal sinó que tot està interconnectat en espiral de manera que no parlem de principis i finals sinó que qualsevol resultat és el punt de partida d’un nou procés. Fer seguiment i valoració de la vivència comunitària i identificar bé les necessitats que se'n deriven, ens ajudarà a determinar quines estratègies d'acció portar a terme.

 

L'aposta dels punts Òmnia pel jovent

La pandèmia ha alterat la vida comunitària a tots els nivells, no obstant, alguns col·lectius s'han vist especialment afectats. Població en situació de risc, persones en situació de vulnerabilitat i persones migrades són alguns dels grups que més han patit les conseqüències. Però no hem d'oblidar el jovent, doncs en una etapa vital en la que necessiten explorar, transgredir i superar les pròpies limitacions per trobar la seva pròpia identitat, han hagut de fer front a una contenció sense precedents que ha repercutit en el seu benestar emocional.

Si els i les joves eren importants pels punts Òmnia, en aquest context de pandèmia, han esdevingut un dels col·lectius a tenir més present.

En aquest curs acadèmic 2020-2021 s'han programat 332 activitats per a joves, tant activitats de caire més competencial (utilització d'eines d'ofimàtica, d'eines de disseny) com de caire més creatiu (fotografia, robòtica, radio) i de sensibilització (diversitat afectiva, sostenibilitat, ciberassetjament). Tanmateix també s'han habilitat espais per a donar suport en temes relacionats amb el currículum acadèmic o l'accés al mercat laboral.

Els 10 punts que més han treballat amb joves aquest curs són el punt Òmnia La Devesa, punt Òmnia Banyoles, punt Òmnia PES Martí Codolar, punt Òmnia del Raval Colectic, punt Òmnia Servei Solidari, punt Òmnia de la Fundació ADSIS, punt Òmnia Verdum, punt Òmnia Campclar, punt Òmnia Tria i punt Òmnia Tortosa.

A banda d'activitats destinades específicament a joves, i amb la voluntat d'abordar la seva dimensió més comunitària, els punts Òmnia dissenyen activitats pensades per a tots els públics per tal de fomentar la intergeneracionalitat i l'intercanvi de coneixement entre diferents col·lectius. En aquest sentit, pel que respecta a aquest curs acadèmic, en el conjunt d'activitats programades des de la Xarxa Òmnia, han participat un total de 1.484 joves.

Tot i que un dels moments de major participació d'infants i joves als punts Òmnia és l'època d'estiu ja que, com a espais d'educació no formal, es generen moltes propostes lúdiques amb una vessant socioeducativa per gaudir de les vacances escolars (casals d'estiu, colònies, tallers i d'altres activitats socio-educatives al voltant de les TIC). La participació en aquestes activitats no es veu reflectida en aquestes dades referents al curs acadèmic, atès que l'extracció d'aquestes es realitza a partir del setembre.

Més enllà de les accions adreçades als i les participants del programa Òmnia, algunes de les activitats que proposem s’orienten als i les dinamitzadores dels punts Òmnia.

L’any passat vam iniciar una proposta formativa, l’Estiu a l’Òmnia, que té com a objectiu generar reflexió i debat al voltant de temes d’interès per la Xarxa Òmnia. En l’edició d’aquest any, desenvolupada aquest mes de juliol, ens hem centrat en el treball amb joves des de l’acció comunitària.

 

Alguns exemples de bones pràctiques d'aquest curs

 

 • #25N del Punt Òmnia La Devesa de Ripoll

  Es tracta d'una activitat de sensibilització al voltant del 25N, Dia contra les violències masclistes. La dinamitzadora del punt Òmnia va sortir al carrer per apropar-se als i les joves i convidar-les a participar a la dinàmica del semàfor. A través d'unes frases o conceptes (violència, agressió, actitud despectiva...), el jovent havia de reflexionar i posicionar-se segons inacceptable (vermell), alerta (groc) o acceptable (verd). Aquesta activitat s'emmarcava dins de la iniciativa "Diposita aquí el teu masclisme" de l'Institut Català de la Dona en intercooperació amb altres agents del territori.

 

 • #Escolta'm del Punt Òmnia La Devesa de Ripoll

  Es tracta d'una activitat per empoderar les persones joves de Ripoll a partir d’una campanya que reivindiqui la seva paraula a través de les seves opinions, inquietuds i propostes artístiques, per tal de trencar amb els prejudicis que condicionen la mirada cap al col·lectiu de joves de Ripoll. Escolta’m, és una campanya visual en format de pintura de murals que les mateixes joves han dissenyat i creat, distribuïda per diferents punts del municipi de Ripoll, sobretot en aquells espais més freqüentats per persones joves.

   

 • El RavalFab-espai de trobada jove del Punt Òmnia Raval Colectic

  L'espai Jove és un espai en continua construcció on el grup de joves fan propostes d'activitats en el marc d'una assemblea mensual de la que es desprenen decisions i activitats. L'espai compta amb diferents possibilitats per poder acollir tot tipus de propostes: sala Òmnia, aula d'estudis, taller de ball, equips de futbol, espai de creació audiovisual, equip de ràdio, etc. Excepcionalment, durant la crisi de Covid-19 s'ha adaptat aquesta activitat al format virtual.

   

 • Túnel del terror del punt Òmnia Banyoles

  Es tracta d'una activitat que es realitza el més d'octubre a diferents aules del centre cívic i que consta de diferents fases que requereixen de la implicació del jovent. En una primera part es fan tallers de creació de decoracions ambientades en el gènere del terror amb material reciclat per tal de que els i les joves dissenyin després les decoracions pel tunel. I, en una segona fase, el jovent participa de l'execució de l'activitat, fent el muntatge, caracteritzant-se i recreant-lo. A través del punt Òmnia es fa una cerca de sons i efectes de so per amenitzar millor la jornada.

 

 • Obrador digital jove del punt Òmnia Verdum

  Es tracta d'una activitat per aprendre a fer vídeos i compartir-los de forma col·laborativa i autogestionada, creativa i personal, sobre realitats immediates de l'entorn i el barri. Entre d'altres aspectes, el jovent aprèn aspectes bàsics de guió i de rodatge d’una ficció cinematogràfica i documental. Pel que fa a les narratives audiovisuals, l'activitat es centra en les modalitats de reportatge (documental) i entrevista audiovisual, des d'una perspectiva totalment pràctica, però sense obviar el treball de conceptualització, planificació, guionatge, edició i postproducció, mirant d'aconseguir amb els vídeos del taller una dimensió encara més creativa i amb més reflexió crítica. En aquests tallers es fan servir bàsicament càmeres de vídeo professionals, però també aprenen a utilitzar i a treure el màxim partit a la càmera de vídeo del mòbil, així com a treballar amb diferents programes de codi lliure de qualitat professional.

 

 • La Revista del SAC del punt Òmnia Fundació Adsis

  Es tracta d'una activitat en la que els i les joves que assisteixen al taller de competències pre-laborals a la Fundació ADSIS també tenen un espai en el punt per optimitzar els seus recursos de cara a la recerca de feina i la inserció en el mon laboral. Aquestes joves posen en pràctica els coneixements digitals adquirits a través de la creació d'una revista amb continguts molt diversos i representatius per a elles: receptes de cuina, recomanacions musicals, moda africana, entre d'altres.

   

12A
joves
Aquest curs acadèmic s'han programat 332 activitats per a joves