Guia de Google Classroom per a docents

07/04/2020 | 19:04
Logotip de Google Classroom

Google Classroom és una eina adreçada al món educatiu. Permet gestionar classes en línia i es pot fer servir tant com a suport per a l'aprenentatge presencial com per a cursos virtuals.

Al Punt Òmnia Tria de la Fundació Comtal han creat dues guies sobre aquesta eina, una adreçada al personal docent i una altra a l'alumnat. 

La guia d'introducció a Google Classroom per a educadors/ores explica com crear una classe, com configurar-la, com configurar el sistema de qualificacions i com crear tasques per a l'alumnat.

omniaacasa
Google Classroom
A l'Òmnia Tria han fet dues guies sobre aquesta eina de gestió de classes en línia