Guia de Google classroom per a l'alumnat

07/04/2020 | 19:04
Logotip de Google Classroom

Google Classroom és una eina adreçada al món educatiu. Permet gestionar classes en línia i es pot fer servir tant com a suport per a l'aprenentatge presencial com per a cursos virtuals.

Al Punt Òmnia Tria de la Fundació Comtal han creat dues guies sobre aquesta eina, una adreçada al personal docent i una altra a l'alumnat. 

La guia d'introducció a Google Classroom per a l'alumnat explica com accedir a l'eina, com apuntar-se a una classe, els apartats que hi trobaran i com lliurar una activitat, entre altres.

omniaacasa
Google Classroom
A l'Òmnia Tria han fet dues guies sobre aquesta eina de gestió de classes en línia