Acció comunitària

Els punts Òmnia contribueixen a teixir lligams entre les diferents estructures, programes i entitats allà on estan arrelats, per enfortir les estratègies que permeten incrementar la qualitat de vida i les oportunitats dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen. En general estan ubicats en territoris amb dèficits socials, culturals i econòmics.

Els punts Òmnia contribueixen a teixir lligams entre les diferents estructures, programes i entitats allà on estan arrelats, per enfortir les estratègies que permeten incrementar la qualitat de vida i les oportunitats dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen. En general estan ubicats en territoris amb dèficits socials, culturals i econòmics.

Ocupabilitat

La conjuntura socioeconòmica actual del país ens marca nous reptes i aquesta línia d’inserció social pren més dimensió. En els darrers temps els dèficits socials, culturals i econòmics s’han agreujat, i també la situació d’aquelles persones que ja es trobaven en risc d’exclusió social pel seu desconeixement de les eines informàtiques.

La conjuntura socioeconòmica actual del país ens marca nous reptes i aquesta línia d’inserció social pren més dimensió. En els darrers temps els dèficits socials, culturals i econòmics s’han agreujat, i també la situació d’aquelles persones que ja es trobaven en risc d’exclusió social pel seu desconeixement de les eines informàtiques.

Aprenentatge

En un punt Òmnia, i sempre en funció de les necessitats de cada territori, una persona hi pot adquirir habilitats, coneixements bàsics i experiències en l’àmbit de les TIC. Algunes estan associades al mateix ús de les tecnologies, d'altres estan més vinculades amb les competències socials (com ara l’aprenentatge de la llengua, la cultura i els costums de Catalunya, els tràmits administratius, les formes de participació, etc.) i altres, amb els estudis reglats o no reglats de qualsevol tipologia.

En un punt Òmnia, i sempre en funció de les necessitats de cada territori, una persona hi pot adquirir habilitats, coneixements bàsics i experiències en l’àmbit de les TIC. Algunes estan associades al mateix ús de les tecnologies, d'altres estan més vinculades amb les competències socials (com ara l’aprenentatge de la llengua, la cultura i els costums de Catalunya, els tràmits administratius, les formes de participació, etc.) i altres, amb els estudis reglats o no reglats de qualsevol tipologia.