Els punts Òmnia valoren positivament la nova maqueta

04/02/2022 | 13:02

Entre el març i el maig de 2021 es va desplegar la nova maqueta en tots els punt Òmnia amb l’acompanyament d’un manual formatiu i 9 sessions formatives. Un procés que vam explicar en aquesta notícia.

Entre l’octubre i el novembre de 2021 vam recollir-ne una primera valoració a través d’una enquesta d’avaluació en la que van participar 33 punts Òmnia i 34 persones dinamitzadores, això suposa un 29,6% de respostes. En aquesta enquesta s'han volgut valorar les diferents fases del procés: la fase de disseny i preparació, la fase de prova pilot, la fase de desplegament, la formació i, finalment, l'ús qüotidià de la maqueta.

La fase de desplegament, que inclou aspectes com la calendarització, la informació prèvia rebuda, la instal·lació i les funcionalitats, entre d'altres, s'ha valorat amb un 7,8 sobre 10. D'altra banda, en quant a la fase de formació, s'ha valorat positivament el coneixement de les persones formadores, els continguts i la metodologia, entre d'altres.

Amb tot hi ha una satisfacció general positiva amb la maqueta doncs les persones dinamitzadores i les persones participants consideren que l'entorn gràfic, la interfície i el programari s'adapten a les necessitats de les activitats i de les seves participants i suposa una millora respecte a la versió anterior. En aquest sentit, algunes de les consideracions a tenir en compte per a futures millores és l'usabilitat per part de persones grans o persones amb necessitats especials.

Podeu consultar la valoració completa en aquest enllaç.

 

 

 

 

 

novamaqueta
Adaptació a les necessitats i usabilitat