Imatge infants amb dinamitzador davant l'ordinador al Punt de Santa Coloma de Cervelló

Per aconseguir els objectius plantejats, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària potencia tres eixos de treball: Aprenentatge, Inserció Social i Ús Comunitari.

· Aprenentatge.Vol garantir que totes les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que els permeti no quedar excloses de la societat. Es desenvolupen tallers monogràfics de curta durada que consisteixen en uns itineraris formatius adequats als coneixements dels alumnes destinataris.

· Ocupabilitat.Potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social. D’una banda, els ofereix eines formatives informàtiques perquè sàpiguen buscar recursos a la xarxa i es puguin valer per elles mateixes en el seu procés d’inserció. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, les posa en contacte amb els serveis d’orientació social del territori i els facilita un conjunt d'hàbits i competències perquè arribin als agents d'inserció social amb la màxima preparació per tornar al mercat laboral al més aviat possible. L’eix d’ocupabilitat està reforçat amb un programa conjunt amb Servei d’Ocupació de Catalunya on s’ofereix formació específica en iniciació en informàtica per a la cerca de feina.

· Acció comunitària.Consisteix a facilitar el lliure accés a persones, entitats, grups i col·lectius al Punt Òmnia perquè es generin dinàmiques de cohesió social i d’intercanvi dins dels territoris. Es potencia el treball en xarxa virtual entre tots els agents del territori, així com les xarxes personals dels usuaris.