Objectius

Imatge d'una participant de Tortosa parlant per videoconferència

Òmnia és un programa preventiu i socioeducatiu que treballa amb les noves tecnologies, enteses com una eina de millora, de promoció individual i de cohesió social per aconseguir:

· Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals dels usuaris a través de l’accés a les TIC i dels processos de formació i reciclatge;

· Afavorir l'autonomia de les persones mitjançant l'ús de les TIC;

· Garantir la vinculació de les persones a la comunitat;

· Dinamitzar les diferents associacions dels barris perquè accedeixin a la societat de la informació, millorin les seves actuacions i participin en la prevenció i la lluita contra l’exclusió social, i

· Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu, les entitats gestores sense ànim de lucre, l’acció institucional i el personal voluntari o col·laborador per sumar esforços singulars en cada territori.